Customer Experience Management 2018

Terms and conditions

Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. I det fall NOWBiZ ställer in konferensen krediteras du det inbetalda beloppet. NOWBiZ reserverar sig för eventuella ändringar i programmet. 

Efter att din anmälan är gjord kommer du att erhålla fortlöpande information gällande evenemanget samt kommande evenemang arrangerade av NOWBiZ och samarbetspartners till NOWBiZ. 

För ytterligare kinformation kontakta: info@nowbiz.se